Sàn Âu Lạc

HotLine:

  • Thành Chinh : 0965.111.780
  • Lê Long : 0977.143.098

Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH1 Linh Đàm ngày 3/10/2015

 

Thông tin các căn hộ chung cư hh1 linh đàm của 3 tòa A, B, C được cập nhật thông tin giá bán căn hộ từng ngày. Vì vậy các bạn đọc tham khảo để biết giá bán cụ thể. Để có thông tin chính xác nhất liên hệ chúng tôi. Chúng tôi giúp bạn 24/7


+ Chung cư HH1A Linh Đàm


STT Tầng Phòng DT (m2) Hướng Ban Công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Giá chênh Tổng tiền mua 
1 18 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 60% 300 1.478,37
2 26 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 60% 255 1.394,09
3 31 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 260 1.359,81
4 36 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 60% 195 1.255,53
5                  
6 pent 6 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 60% 165 745,32
7                  
8 3 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 60% 155 1.137,80
9 9 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 60% 220 1.235,56
10 15 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 60% 240 1.255,56
11                  
12 12 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 60% 250 1.289,12
13                  
14 5 12 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15,5 60% 150 1.316,22
15 34 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 155 1.254,81
16 35 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 150 1.249,81
17 36 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 60% 200 1.260,53
18 39 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 60% 155 1.215,53
19                  
20 7 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 150 1.367,65
21 31 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% TT #VALUE!
22 34 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 165 1.264,81
23 35 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% TT #VALUE!
24 36 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% 230 1.290,53
25 37 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% 250 1.310,53
26                  
27 39 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 60% 140 1.045,04
28                  
29 15 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 210 1.427,65
30 18 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 60% TT #VALUE!
31 29 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 230 1.329,81
32 34 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 170 1.269,81
33 35 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 210 1.309,81
34 36 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% TT #VALUE!
35 38 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% 170 1.230,53
36                  
37 29 34 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 60% 220 998,26
38 pent 34 37,21 Đông Nam Tây Nam 13 60% 175 658,73
39                  
40 37 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 60% 125 767,87
41                  
42 pent 38 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 60% 15 606,24
43                  
44 pent 40 37,21 Đông Nam Đông Bắc 13 60% 175 658,73
45                  
46 kiot 18 34,36 Đông Nam Đông Nam 30 60%
3200
 
47 kiot 20 34,36 Đông Nam Đông Nam 30 60%  


+ Chung cư HH1B Linh Đàm


STT Tầng Phòng DT (m2) Hướng Ban Công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Giá chênh Tổng tiền mua 
1 31 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 160 1.259,81
2 34 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 190 1.289,81
3 pent 2 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 60% TT #VALUE!
4                  
5 pent 4 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 60% TT #VALUE!
6                  
7 3 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 60% 170 1.152,80
8 36 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 60% 195 1.079,52
9                  
10 pent 8 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 60% 190 770,32
11                  
12 19 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 60% 245 1.250,60
13 pent 10 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 60% 250 843,84
14                  
15 7 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 60% 330 1.547,65
16 12A 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 60% 300 1.478,37
17 15 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 60% 305 1.522,65
18 19 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 60% 300 1.478,37
19 21 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 60% 300 1.439,09
20 28 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 60% 265 1.404,09
21 34 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 60% 260 1.359,81
22 37 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 60% 270 1.330,53
23 pent 12 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 60% 420 986,80
24                  
25 Pent 14 37,21 Tây Bắc Đông Bắc 13 60% 250 733,73
26                  
27 10 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 60% 145 849,94
28 35 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 60% 135 771,72
29 pent 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 60% 50 663,98
30                  
31 18 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 60% 275 1.108,85
32                  
33 6 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 310 1.527,65
34 9 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 300 1.517,65
35 10 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 310 1.527,65
36 26 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 60% 295 1.434,09
37 30 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 250 1.349,81
38 35 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 215 1.314,81
39 36 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% 245 1.305,53
40 37 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 60% 250 1.310,53
41                  
42 7 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 60% 210 1.215,60
43 20 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 60% 255 1.260,60
44                  
45 8 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 60% 230 1.245,56
46                  
47 7 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 60% 185 1.402,65
48 31 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 215 1.314,81
49 33 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 215 1.314,81
50 35 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 60% 190 1.289,81
51 Pent 32 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 60% 300 866,80
52                  
53 30 36 47,62 Đông Nam Tây Nam 14 60% 130 796,68
54                  
55 pent 40 37,21 Tây Nam Đông Nam 13 60% 155 638,73


+ Chung cư HH1C Linh Đàm


STT Tầng Phòng DT (m2) Hướng Ban Công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Giá chênh Tổng tiền mua 
1 23 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 60% 260 1.488,40
2 pent 2 46,88 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,39 60% TT #VALUE!
3                  
4 16 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 60% 240 1.355,38
5 30 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 60% TT #VALUE!
6 39 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 60% 140 1.111,46
7                  
8 3 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 60% 185 1.239,80
9 15 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 60% 215 1.304,96
10                  
11 16 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 60% 240 1.329,96
12 39 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 60% 160 1.109,32
13                  
14 8 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 60% 250 1.365,38
15 23 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 60% 265 1.308,42
16 40 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 60% 160 1.131,46
17                  
18 5 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 60% 270 1.583,12
19 15 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 60% 250 1.563,12
20 24 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 60% 290 1.518,40
21 30 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 60% 230 1.416,05
22 32 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 60% 245 1.431,05
23 37 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 60% 180 1.323,69
24 Pent 12 46,88 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,39 60% 315 942,72
25                  
26 Pent 14 37,21 Đông Bắc Đông Nam 13 60% 190 673,73
27                  
28 pent 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 13 60% 40 631,24
29                  
30 9 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 60% 120 824,94
31 17 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 60% 150 832,20
32                  
33 Pent 20 37,21 Đông Bắc Tây Bắc 13 60% 190 673,73
34                  
35 2 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 60% TT #VALUE!
36 22 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 60% 400 1.628,40
37 24 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 60% 420 1.648,40
38 31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 60% 310 1.496,05
39                  
40 14 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 60% 250 1.365,38
41 27 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 60% 270 1.313,42
42 40 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 60% 180 1.151,46
43                  
44 10 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 60% TT #VALUE!
45 11 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 60% TT #VALUE!
46 14 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 60% 240 1.329,96
47 38 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 60% 210 1.159,32
48                  
49 29 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 60% 270 1.254,48
50                  
51 2 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 60% 260 1.339,40
52 5 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 60% 230 1.345,38
53 24 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 60% TT #VALUE!
54                  
55 14 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 60% 290 1.603,12
56 22 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 60% 310 1.538,40
57 23 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 60% TT #VALUE!
58 26 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 60% 290 1.518,40
59 30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 60% 265 1.451,05
60 38 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 60% 165 1.308,69
61 pent 32 46,88 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,39 60% 330 957,72
62                  
63 12A 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 60% 250 1.083,85
64 31 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 60% 260 1.038,26
65                  
66 kiot 2 41,51 ---- Đông Nam 28 60% 1.150 2.312,28
67 kiot 20 53,1 ---- Đông Nam 28 60% TT #VALUE!
68 kiot 42 41,51 ---- Tây Bắc 30 60% 1.900 3.145,30
  • Tags:

CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ÂU LẠC

Địa chỉ: Sảnh A1 - Tầng 3 TTTM - Tòa nhà Ecolife Số 58 Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Văn Phòng phía nam: Phòng 907, Toà nhà 90 Nguyễn Hữu Cảnh, P12, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Email:info@sanaulac.vn - ĐT: 04.6666.1660 / 0904676933

Sanaulac.vn All Rights Reserved .

Web Analytics