Sàn Âu Lạc

HotLine:

  • Trần Thái : 0968.999.528
  • Hồng Phượng : 0977.304.933

Mẫu mới xác nhận thực trạng nhà ở áp dụng 1/5/2015

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI VAY VỐN ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ 1,05 TỶ ĐỒNG

Kính gửi3: ..............................................................................................................

Họ và tên người đứng tên vay vốn4:.......................................................................

Nơi ở hiện tại:.........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại: .................................................................

Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú .............................................................

Số thành viên trong hộ gia đình........................người (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng).

Tôi xin cam đoan về thực trạng nhà ở5 của hộ gia đình như sau:

1. Hộ gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình quân của hộ gia đình hiện nhỏ hơn 8 m²/người  

2. Hộ gia đình tôi đang sinh sống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên

3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên (đối với trường hợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân)

4. Hộ gia đình tôi đang đi thuê nhà và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai và xin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố6………….../.

 

 

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


UBND xã (phường).......................xác nhận các nội dung đã khai của người đứng tên vay vốn là đúng.

 

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường).........
Chủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố).........
(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________

3 Gửi Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ở hiện tại.

4 Là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú.

5 Đánh dấu X vào ô tương ứng với thực trạng nhà ở.

6 Nơi người đứng tên đang sinh sống.


Bạn có thể dowload mẫu mới tại đây: tải về

  • Tags:

CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ÂU LẠC

Địa chỉ: Sảnh A1 - Tầng 3 TTTM - Tòa nhà Ecolife Số 58 Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Văn Phòng phía nam: Phòng 907, Toà nhà 90 Nguyễn Hữu Cảnh, P12, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Email:info@sanaulac.vn - ĐT: 04.6666.1660 / 0904676933

Sanaulac.vn All Rights Reserved .

Web Analytics