Sàn Âu Lạc

HotLine:

  • Trần Thái : 0968.999.528
  • Quỳnh Hoa : 0977.753.543

Mâu xác nhận thực trạng nhà ở theo phụ lục số 01 thông tư 32

 
Gửi tới khách hàng và độc giả tham khảo về văn bản , giấy xác nhận thực trạng nhà ở theo mẫu sửa đổi của thông tư số 32 mới ban hành hướng dẫn về việc vay gói 30000 tỷ mua trả góp nhà ở thương mại và nhà ở xã hộ, ngân hàng nhà nước hỗ trợ vay vốn mua chung cư , nhà ở cho người dân ,  phụ lục số 01 xác nhận nhà ở cho cán bộ viên chức nhà nước ....
hỗ trợ vay gói 30000 tỷ mua chung cư linh đàm

Phụ lục số 01 xác nhận thực trạng nhà ở :

(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân khi vay vốn  vay gói 30000 tỷ để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY XÁC NHẬN NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở KHI VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ 1,05 TỶ ĐỒNG

Tên Cơ quan, đơn vị(1). ....................xác nhận: 
Ông (bà): . .....................
CMND số ................ , cấp ngày....tháng........năm......
Nơi cấp . .................
Nghề nghiệp:..........
Hiện đang công tác tại: . .............
Thực trạng về nhà ở hiện nay(2):. .......... ........, ngày ....... tháng ......năm ........

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 
1 Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận; 
2 Xác nhận chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2sửdụng/người 
Thông tư số 32 nới lỏng điều kiện vay gói 30000 tỷ
Mẫu xác nhận thực trạng nhà ở phụ lục số 04
  • Tags:

CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ÂU LẠC

Địa chỉ: Sảnh A1 - Tầng 3 TTTM - Tòa nhà Ecolife Số 58 Tố Hữu - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Văn Phòng phía nam: Phòng 907, Toà nhà 90 Nguyễn Hữu Cảnh, P12, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Email:info@sanaulac.vn - ĐT: 04.6666.1660 / 0904676933

Sanaulac.vn All Rights Reserved .

Web Analytics