Cách viết kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản: Hướng dẫn đầy đủ

Xây dựng một công việc đầu tư mà không có một kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản giống như việc đi xe đạp mà không có tay lái. Bạn có thể làm...

real estate investment business plan

Xây dựng một công việc đầu tư mà không có một kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản giống như việc đi xe đạp mà không có tay lái. Bạn có thể làm được... nhưng tại sao bạn lại làm như vậy? Nó dễ dàng hơn và thực tiễn hơn khi bắt đầu dự án của bạn với một kế hoạch kinh doanh mô tả các khía cạnh như lưu lượng khách hàng tiềm năng, nơi bạn sẽ tìm nguồn vốn và thị trường bạn sẽ hoạt động. Ngoài ra, theo tạp chí Entrepreneur, có một kế hoạch kinh doanh sẽ tăng khả năng phát triển của bạn lên 30%. Vì vậy, đừng bỏ qua bước quan trọng này. Dưới đây là cách thực hiện.

Hướng dẫn kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về:

 • Định nghĩa kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản là gì?
 • Cách tạo kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản của bạn
  • Đặt ra sứ mệnh và tầm nhìn
  • Phân tích thị trường
  • Lựa chọn mô hình kinh doanh của bạn
  • Xác định mục tiêu kinh doanh
  • Tìm nguồn vốn / Khách hàng mua hàng bằng tiền mặt
  • Xác định nguồn lưu lượng khách hàng tiềm năng
  • Thu thập thông tin phân tích bất động sản
  • Tạo thương hiệu của bạn
  • Đặt các mốc tăng trưởng
  • Lập kế hoạch để ủy thác

Kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản là gì và tại sao nó quan trọng?

Một kế hoạch kinh doanh đầu tư bất động sản là một tài liệu mô tả mục tiêu, tầm nhìn và kế hoạch của bạn để phát triển công việc. Nó nên chi tiết mô hình kinh doanh bất động sản bạn sẽ theo đuổi, phương pháp bạn chọn để thu thập khách hàng tiềm năng, cách bạn sẽ tìm nguồn vốn và cách bạn kế hoạch để hoàn tất giao dịch.

Thông tin tren là cơ bản và lời khuyên cho bạn nhưng bạn có thể áp dụng cách này vào tạo ra kế hoạch kinh doanh cho mọi lĩnh vực công việc không chỉ riêng về bất động sản.

real estate investor testimonials

1