Xem thêm

Các Quận tại Hoa Kỳ có Tỷ lệ Chủ Nhà "Chìm" Dưới Nước Cao Nhất

Mới đây, ATTOM đã công bố Báo cáo Về Tài sản Nhà ở và Nhà "Chìm" Dưới Nước ở Hoa Kỳ trong quý 4 năm 2022, cho thấy 48% số nhà được thế chấp ở...

Mới đây, ATTOM đã công bố Báo cáo Về Tài sản Nhà ở và Nhà "Chìm" Dưới Nước ở Hoa Kỳ trong quý 4 năm 2022, cho thấy 48% số nhà được thế chấp ở Hoa Kỳ được coi là giàu tài sản trong quý 4 năm 2022. Con số này giảm nhẹ so với 48,5% trong quý 3 năm 2022, nhưng vẫn tăng so với 41,9% trong quý 4 năm 2021.

Theo phân tích về tài sản nhà ở và nhà "chìm" dưới nước mới nhất, trong khi mức giàu tài sản trên toàn quốc vẫn gần gấp đôi so với ba năm trước, nhưng sự giảm đi trong ba tháng cuối năm 2022 đã đảo ngược mạch 10 quý liên tiếp tăng trưởng. Báo cáo của ATTOM cho biết, tỷ lệ người trả nợ có tài sản giàu tăng từ quý 3 lên quý 4 năm 2022 ở 31 bang trên khắp Hoa Kỳ.

Báo cáo cũng cho thấy rằng mặc dù mô hình mới về tài sản giàu, chỉ có 2,9% số nhà được thế chấp được coi là "chìm" dưới nước trong quý 4 năm 2022. Con số này không thay đổi so với quý trước và giảm so với 3,1% (một trong 32 tài sản) trong quý 4 năm 2021.

Phân tích đã phát hiện ra rằng khu vực Midwest và Nam lại có 10 bang có tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước cao nhất trong quý 4 năm 2022. Theo báo cáo, năm bang có tỷ lệ cao nhất là Louisiana (10,6% nợ "chìm" dưới nước), Missouri (7,1%), Mississippi (6,8%), Illinois (6,3%) và Iowa (6,2%).

Báo cáo mới nhất của ATTOM cũng cho thấy tỷ lệ nhỏ nhất tại Vermont (0,9% nợ "chìm" dưới nước), Rhode Island (1,1%), New Hampshire (1,2%), Florida (1,2%) và Massachusetts (1,3%).

Báo cáo lưu ý rằng trong số 107 khu vực đô thị có dân số hơn 500.000 người, những nơi có tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước cao nhất trong quý 4 năm 2022 là Baton Rouge, Louisiana (11%); New Orleans, Louisiana (7,8%); Jackson, Mississippi (7,5%); Syracuse, New York (6,6%) và Scranton, Pennsylvania (6,3%).

Theo báo cáo, trong khi hầu hết tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước ở nhiều vùng không thay đổi nhiều hơn một phần trăm từ quý 3 đến quý 4 năm 2022, tỷ lệ này đã tăng ở 77% khu vực đô thị được phân tích. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước ở 66% trong số những khu vực đó.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu trong báo cáo tài sản nhà ở và nhà "chìm" dưới nước mới nhất của ATTOM để tìm hiểu về 10 quận ở Hoa Kỳ có tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước cao nhất trong quý 4 năm 2022.

Các quận đó bao gồm: Quận Baltimore City, Maryland (7,3%); Quận Philadelphia, Pennsylvania (7,1%); Quận Cook, Illinois (6,9%); Quận Cuyahoga, Ohio (6,3%); Quận Milwaukee, Wisconsin (5,6%); Quận Wayne, Michigan (5,4%); Quận Lake, Illinois (5,2%); Quận Summit, Ohio (5,2%); Quận Saint Louis, Missouri (4,9%) và Quận Montgomery, Ohio (4,9%).

Báo cáo ATTOM về 10 Quận có tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước cao nhất - Q4 2022 Hình ảnh minh họa: Báo cáo ATTOM về 10 Quận có tỷ lệ nợ "chìm" dưới nước cao nhất - Q4 2022

Báo cáo tài sản nhà ở và nhà "chìm" dưới nước mới nhất cũng cho thấy trong số 8.721 mã Zip ở Hoa Kỳ có ít nhất 2.000 ngôi nhà với khoản thế chấp vào quý 4 năm 2022, chỉ có 23 địa điểm nơi hơn 25% tài sản được thế chấp bị "chìm" dưới nước - trong số đó, có 7 địa điểm ở Cleveland, Ohio và Columbia, Missouri.

Báo cáo tài sản nhà ở và nhà "chìm" dưới nước của ATTOM xác định rằng tài sản giàu được định nghĩa là những tài sản nơi tổng số tiền vay được bảo đảm bởi những tài sản đó không vượt quá 50% giá trị thị trường ước tính. Báo cáo định nghĩa tài sản "chìm" dưới nước nghiêm trọng là những tài sản có tổng số dư ước tính của các khoản vay được bảo đảm bởi tài sản nhiều hơn 25% so với giá trị thị trường ước tính của tài sản.

Bạn muốn biết khu vực của bạn được xếp hạng như thế nào về tỷ lệ tài sản giàu hoặc "chìm" dưới nước? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

1