Nhà ở | Theo dõi khuynh hướng: Nhà đầu tư chiếm 51% sự tăng mua nhà ở Nam California

"Nhìn xem sẽ có sự biến động kinh tế và/hoặc thị trường nhà ở." Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta khi xem xét "Theo dõi khuynh hướng". Thông tin mới: Một nửa của...

"Nhìn xem sẽ có sự biến động kinh tế và/hoặc thị trường nhà ở." Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta khi xem xét "Theo dõi khuynh hướng".

Thông tin mới: Một nửa của sự tăng mua nhà ở Nam California trong mùa hè này có thể được liên kết với sự tăng nhanh về tốc độ mua sắm của các nhà đầu tư.

Để kiểm chứng thông tin này, tôi đã xem xét lại ước tính hoạt động của các nhà đầu tư tại địa phương và 40 khu đô thị lớn trong quý ba, được xác định là các giao dịch được thực hiện bởi các thực thể có tên hoặc mô tả như các công ty.

Khuynh hướng

Sự tăng giá nhà với mức tăng 30% trong hai năm qua đã rõ ràng là điểm mấu chốt thu hút các nhà đầu tư đến bốn quận được bao phủ bởi Southern California News Group.

Trong mùa hè này, các nhà đầu tư đã mua 8.900 căn nhà, chiếm 17,7% tổng số giao dịch. Đây không phải là những căn nhà cần sửa chữa, bởi vì giá bán bình quân cho những giao dịch này là 898.000 đô la.

So sánh với một năm trước đó, khi việc mua nhà ở đang nhanh chóng hồi phục sau mùa xuân bị khóa lại. Các nhà đầu tư đã mua 6.758 căn nhà trong mùa hè của năm 2020, chiếm 14,6% thị trường. Đó là một sự tăng 32% về giao dịch của các nhà đầu tư.

Hoặc nhìn vào những khoản đầu tư tăng lên này: Các nhà đầu tư địa phương đã mua thêm 2.142 căn nhà trong mùa hè này so với quý ba năm 2020 - tức là 51% tổng số giao dịch tăng 4.228 của khu vực.

Phân tích

Hãy bắt đầu bằng cách nói rằng, nếu sự tăng mua nhà của các nhà đầu tư tại Nam California này trông táo bạo, tiến lên là nhìn bằng cách dùng một tiêu chí quốc gia.

Trong mùa hè này, 90.215 căn nhà trong 495.000 căn nhà được bán ở 40 thị trường lớn được mua bởi các nhà đầu tư - tăng 80% so với năm trước. Và cuộc săn đón của những nhà đầu tư này tương đương với 72% sự tăng mua nhà ở các khu đô thị lớn trong năm qua.

Có thể một phần lớn những việc mua bán nhà này chỉ đơn giản là các nhà đầu tư Mỹ đuổi kịp sự khao khát của Nam California đối với tài sản bất động sản.

Trong mùa hè này, 18,2% tổng số căn nhà mua ở 40 khu đô thị là của các nhà đầu tư, so với 11,4% một năm trước đó. Nhưng ngay cả sau cuộc mua sắm ập vào này, số lượng nhà đầu tư chiếm trong thị trường ở 40 khu đô thị cũng không cao hơn nhiều so với tỷ lệ 17,7% ở địa phương.

Tất nhiên, các nhà đầu tư còn có tác động thêm cho thị trường mua nhà tại Nam California, nơi đã quá tải bởi cư dân đang tìm kiếm nơi ở lớn hơn trong thời đại đại dịch.

Sự tăng trưởng đầu tư lớn nhất được nhìn thấy ở các quận Riverside và San Bernardino, nơi các nhà đầu tư đã mua 2.756 căn nhà - tăng 49% trong một năm. Sự tăng mạnh này đứng thứ 22 trong số 40 khu đô thị lớn được theo dõi bởi Redfin. Các nhà đầu tư trong vùng Inland chiếm 15,3% tổng số giao dịch, so với 10,9% trong mùa hè 2020.

Trên thực tế, các quận Riverside và San Bernardino là nơi có giá nhà rẻ hơn nhất, với giá trung bình do các nhà đầu tư trả cho mọi loại nhà ở là 510.000 đô la.

Ở quận Los Angeles, các nhà đầu tư đã mua 4.385 căn nhà với mức giá trung bình là 1,1 triệu đô la. Tốc độ mua đó đã tăng 28% trong một năm, xếp hạng số 27 trong số 40 khu đô thị. Tỷ lệ giao dịch của các nhà đầu tư là 19,1%, so với 17,3% một năm trước.

Và ở quận Orange, có 1.759 giao dịch của các nhà đầu tư, với giá trung bình là 1 triệu đô la. Mức tăng của các nhà đầu tư so với mùa hè 2020 là 19%, xếp thứ 9 trong số 40 khu đô thị - và tương đương với 18,7% tổng số giao dịch so với 15,8% một năm trước.

Góc nhìn khác

Có rất nhiều tiền đầu tư đang được thực hiện.

Trong 40 khu đô thị, đã có 63,6 tỷ đô la được chi trong mùa hè này, trong đó có 13,8 tỷ đô la đi vào bốn quận của Nam California - 8,9 tỷ đô la thuộc về Los Angeles County; 2,7 tỷ đô la ở Orange County và 2,2 tỷ đô la thuộc về Inland Empire.

Trích dẫn

"Sheharyar Bokhari, nhà phân tích của Redfin nói: 'Với sự ẩu đả của các nhà đầu tư giàu có trong thị trường nhà ở, nhiều người mua nhà cá nhân đã gặp khó khăn khi cạnh tranh. Tin tốt đối với những người mua là thị trường nhà ở đã bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định. Các cuộc đấu giá nhà đất giảm dần và nếu giá nhà tiếp tục giảm, chúng ta có thể thấy nhà đầu tư giảm tốc độ giao dịch.'"

1