Top 10 Công ty Quản lý Căn hộ Lớn Nhất

Top 10 Công ty Quản lý Căn hộ Lớn Nhất Với hơn 1.400.000 đơn vị căn hộ đang được quản lý, đây là mười công ty quản lý căn hộ lớn nhất tại Hoa Kỳ....

Hình ảnh

Top 10 Công ty Quản lý Căn hộ Lớn Nhất

Với hơn 1.400.000 đơn vị căn hộ đang được quản lý, đây là mười công ty quản lý căn hộ lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nhấp vào bất kỳ công ty nào để tìm hiểu thêm về tổ chức và danh mục của họ.

1. Greystar Real Estate Partners - 418.475 đơn vị

2. Lincoln Property Company - 190.542 đơn vị

3. Pinnacle - 162.000 đơn vị

4. Alliance Residential - 110.712 đơn vị

5. FPI Management, Inc. - 107.996 đơn vị

6. WinnCompanies - 100.020 đơn vị

7. MAA - 99.792 đơn vị

8. Apartment Management Consultants, LLC - 91.958 đơn vị

9. BH Management, LLC - 79.990 đơn vị

10. Equity Residential - 78.302 đơn vị

Về Các Công ty Quản lý Căn hộ Lớn Nhất

Về Greystar Real Estate Partners

Trụ sở chính tại Charleston, Nam Carolina, Greystar là công ty quản lý căn hộ lớn nhất Hoa Kỳ. Thực tế, số lượng đơn vị mà họ quản lý lớn hơn tổng cộng của bốn công ty cuối cùng trong danh sách công ty quản lý căn hộ lớn nhất. Công ty này hoạt động riêng tư và đã được CEO Bob Faith thành lập từ năm 1994.

Về Lincoln Property Company

Công ty quản lý căn hộ lớn thứ hai, Lincoln Property Company có trụ sở tại Dallas, Texas và hiện do CEO Tim Byrne lãnh đạo. Hoạt động kinh doanh từ năm 1965, công ty này đặc biệt bởi việc quản lý cả tài sản thương mại và khu dân cư đa dạng. Theo trang LinkedIn của họ, tổng tài sản quản lý là hơn 76 tỷ USD và hơn 112 triệu bất động sản thương mại. Do đó, đây là công ty quản lý tài sản lớn nhất trên toàn danh sách.

Về Pinnacle

Mặc dù vẫn là công ty quản lý căn hộ lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, số lượng đơn vị mà Pinnacle quản lý đã giảm 10.000 đơn vị trong năm qua. Được thành lập vào năm 1980, Pinnacle là công ty riêng tư có trụ sở tại Dallas, Texas. Rick Graf là CEO hiện tại.

Về Alliance Residential

Là công ty riêng tư khác, Alliance Residential hoạt động trong 33 thị trường từ trụ sở tại Phoenix, Arizona. Sau khi xếp thứ 7 trong danh sách công ty quản lý căn hộ lớn nhất, họ đã tiến lên 3 vị trí cao nhất. Bruce Ward là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và CEO hiện tại của công ty.

Về FPI Management, Inc.

Ở vị trí giữa danh sách 10 công ty quản lý căn hộ lớn nhất là FPI Management, Inc. tại Folsom, California. Khác với 4 công ty đầu tiên trong danh sách, 35% danh mục của họ là các đơn vị nhà ở phù hợp với thu nhập. Hơn nữa, họ không sở hữu hoặc phát triển bất động sản, tập trung hoàn toàn vào quản lý bên thứ ba cho các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức. Dennis Treadaway là CEO hiện tại.

Về WinnCompanies

Được thành lập vào năm 1971, tổng danh mục hiện tại của WinnCompanies là hơn 121 triệu feet vuông. Trong khi quản lý hơn 100.000 đơn vị, một phần danh mục đáng chú ý của họ là tái phát triển 32 tài sản lịch sử thành 3.100 đơn vị thu nhập kết hợp. Trụ sở chính tại Boston, Massachusetts, Gilbert Winn là CEO hiện tại.

Về MAA

Là một quỹ đầu tư bất động sản niêm yết công khai (REIT), MAA là công ty quản lý căn hộ lớn nhất công khai trong danh sách 10 công ty quản lý căn hộ lớn nhất. Điều làm cho MAA độc đáo so với top 10 là thực tế là họ cũng là chủ sở hữu căn hộ lớn nhất trong nước. Khác với các công ty khác trong danh sách, MAA sở hữu và quản lý toàn bộ danh mục gồm 99.792 đơn vị. Trụ sở tại Memphis, Tennessee, CEO hiện tại là Eric Bolton.

Về Apartment Management Consultants

Là công ty trẻ nhất trong danh sách, Apartment Management Consultants được thành lập vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà lãnh đạo lớn trong ngành quản lý căn hộ. Họ là một công ty tập trung vào quản lý bên thứ ba, không sở hữu hoặc phát triển bất động sản. Brenda Barrett là CEO hiện tại, là CEO nữ duy nhất trong danh sách 10 công ty quản lý căn hộ lớn nhất. Trụ sở chính tại Cottonwood Heights, Utah.

Về BH Management, LLC

Bằng cách thêm hơn 12.000 đơn vị vào danh mục của mình vào năm 2018, BH Management đã trở thành một trong 10 công ty quản lý căn hộ lớn nhất. Có trụ sở tại Des Moines, Iowa, người sáng lập BH Management, Harry Booker, vẫn tiếp tục lãnh đạo công ty mà ông thành lập từ năm 1993 với tư cách Chủ tịch.

Về Equity Residential

Mặc dù Equity Residential là công ty quản lý căn hộ lớn nhất thứ 10, họ là chủ sở hữu căn hộ lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ. Họ là một công ty niêm yết dưới sự điều hành của Mark J. Parrell, CEO hiện tại. Equity được thành lập bởi nhà tiên phong bất động sản Sam Zell và là một phần trong danh mục đa dạng của ông, bao gồm Equity Lifestyle Properties và Equity Commonwealth, tập trung vào các cộng đồng nhà di động sản xuất và bất động sản văn phòng thương mại, tương ứng.

  • Các nguồn thông tin cho bài viết này bao gồm Hội đồng Nhà ở đa gia đình Quốc gia, Hiệp hội Quỹ đầu tư Bất động sản Quốc gia và Wikipedia.

Tìm Kiếm Nhà thầu Sử dụng BidSource

Quản lý tài sản có thể sử dụng BidSource để tìm nhà thầu sẵn sàng hỗ trợ cho dự án tiếp theo. Chia sẻ thông tin dự án của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây và đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với một nhà thầu đủ năng lực!

1