Xem thêm

Bao nhiêu tiền môi giới bất động sản kiếm được ở New York?

Lương trung bình của môi giới bất động sản Theo Cục Thống kê lao động, vào tháng 5 năm 2021, mức lương trung bình của một môi giới bất động sản ở New York là...

How Much Do Real Estate Agents Make in New York?

Lương trung bình của môi giới bất động sản

Theo Cục Thống kê lao động, vào tháng 5 năm 2021, mức lương trung bình của một môi giới bất động sản ở New York là 81,020 đô la một năm. Tương đương khoảng 38,95 đô la một giờ làm việc.

Môi giới bất động sản ở NYC

Các môi giới bất động sản ở năm quận thành phố New York kiếm nhiều hơn một chút trung bình (và nếu bạn đã từng đi mua nhà ở NYC, bạn sẽ hiểu chính xác vì sao). Trang indeed.com ước tính một môi giới bất động sản ở NYC kiếm được trung bình 120,000 đô la một năm.

Đối với một môi giới bất động sản cao cấp tại thành phố, Zip Recruiter ước tính mức lương trung bình hàng năm là 125,683 đô la.

Điều này không phải là điều nhỏ nhoi! Nhưng có thể bạn đang nhìn xung quanh và tự hỏi làm sao mỗi tài sản bạn thấy đều được niêm yết với giá hàng triệu đô la và môi giới chỉ kiếm được số tiền sáu con số thấp. Câu trả lời có liên quan đến việc chia phần hoa hồng. Hãy đi vào chi tiết!

Hoa hồng trung bình cho môi giới bất động sản ở New York

Ở New York, giống như nhiều nơi khác trên quốc gia, hoa hồng 6% được coi là tiêu chuẩn, nhưng hoa hồng luôn có thể thương thảo. Trong những khu vực có nhiều môi giới cạnh tranh cho cùng một giao dịch, bạn có thể thấy tỷ lệ phí thấp hơn một chút.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ hoa hồng trung bình ở New York là 5.75%. Với các tài sản sang trọng (có giá từ 10 triệu đô la trở lên), tỷ lệ này có thể thấp hơn, nhưng số tiền hoa hồng tổng thể sẽ cao hơn do giá bán cao.

Nói chung, ở New York, bạn nên mong đợi rằng tỷ lệ hoa hồng sẽ nằm trong khoảng từ 4% đến 6%. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được 6% giá bán của mỗi giao dịch mà bạn thực hiện. Vì sao? Hoa hồng đó được chia ra giữa nhiều người. Hãy tính toán một chút.

Phần chia hoa hồng

Thuật ngữ "phần chia hoa hồng" ám chỉ cả phần chia giữa người đại diện mua bán và người đại diện bán. Đúng vậy, hoa hồng đó được chia ra nhiều lần như một đội hồi cổ vui nhộn.

Phần chia giữa người đại diện mua bán và người đại diện bán

Hãy xem ví dụ này. Giả sử có một tài sản được niêm yết với giá 1,000,000 đô la. Người bán đã đồng ý trả hoa hồng là 6%, tức là 60,000 đô la.

60k đó thông thường được chia đều giữa người đại diện bán (thường được gọi là người đại diện niêm yết) và người đại diện mua. Điều này được gọi là co-broking. Người đại diện bán là người làm việc để tiếp thị tài sản và người đại diện mua là người giới thiệu người mua. Cả hai đại lý đều muốn được trả công cho công việc của họ.

Không có quy định cụ thể nào quy định tỷ lệ chia hoa hồng cho mỗi đại diện. Thông thường, người đại diện bán sẽ quyết định tỷ lệ chia họ đề nghị (và nó sẽ được liệt kê trong danh sách MLS cho tài sản đó). Đôi khi, người đại diện mua có thể thương lượng một phần chia lớn hơn được đề nghị. Lưu ý rằng việc từ chối một người đại diện mua xem nhà chỉ vì họ không thích tỷ lệ phân chia là không đạo đức.

Trong ví dụ này, hãy giả sử rằng họ chia hoa hồng đều: tỷ lệ phân chia 50/50. Mỗi đại diện nhận được 30,000 đô la từ giao dịch. Nhưng đợi đã! Chúng ta chưa chia hết hoa hồng!

Phần chia giữa nhân viên bán hàng và môi giới

Khi bạn mới có được giấy phép môi giới bất động sản New York, bạn sẽ được cấp giấy phép làm nhân viên bán hàng. Điều này có nghĩa là bạn hoạt động dưới sự giám sát của một môi giới có giấy phép. Nhiệm vụ của môi giới là đảm bảo bạn hoạt động hợp pháp và đạo đức như một người đại diện (và nếu bạn không, họ có thể chịu trách nhiệm về lỗi của bạn).

Tuy nhiên, môi giới không giám sát nhân viên bán hàng miễn phí. Trong ngành bất động sản, nhân viên bán hàng chia hoa hồng với môi giới để trả tiền cho dịch vụ giám sát từ phía môi giới.

Khi bạn mới bắt đầu, thì thường thì môi giới sẽ lấy đi một phần khá lớn. Môi giới thường sẽ cho nhân viên bán hàng mức chia lớn hơn khi họ bán nhiều hơn. Điều này không chỉ là động lực để nhân viên bán hàng bán nhiều, mà cũng phản ánh thực tế rằng nhân viên có kinh nghiệm ít hơn cần ít giám sát hơn từ môi giới.

Để đơn giản, hãy giả sử trong ví dụ của chúng ta bạn và môi giới có mức chia 50/50. Điều đó có nghĩa là từ số tiền 30,000 đô la đi đến môi giới của bạn, phần bạn nhận được sẽ là 15,000 đô la.

1